Odporúčam: | Kačarína bloguje | Historický kalendár | BestMusic | BEST-CMS.INFO | Predaj náradia |

ODKAZYNachádzate sa v rubrike
Znamenia >> Prehľad všetkých znamení

MAKOTECH - Tvorba web stránok

Znamenia

Prehľad všetkých znamení

Rubrika: Znamenia Vydané: 24. 12. 2004 Prečítané: 3339 krát

Charakteristiku jednotlivých úsekov zvieratníka prinášame so zreteľom na vychádzajúce znamenie, tzv. ascendent, ktorý sa vypočítava z hodiny narodenia. Výpočet ascendentu je súčasťou zostavenia osobného kozmogramu (horoskopu), a je jeho kľúčovým parametrom, od ktorého sa odvíja charakter človeka, jeho osobnosť a základ povahy.

Baran

Znamenie ohnivé, kardinálne. Vládnucou planétou je Mars. Symbolizuje vodcovstvo, iniciatívu, útočnosť, samostatnosť, odvahu, optimizmus, bojovnú náladu, netrpezlivosť, zvýšené sebavedomie, nezávislosť, schopnosť nadšenia, čin, aktivitu.
Baran má v sebe veľkú nárazovú energiu, túžbu byť prvým, presadiť sa za každú cenu. Jeho energia akoby nemala smer, je silou sama o sebe, je radosťou z vlastného činu. Nemyslí na budúcnosť, žije prítomnosti. Jeho vodcovstvo nie je založené na túžbe ovládnuť druhých, ale na túžbe po uskutočnení toho čo on sám chce. A chce všetko odrazu, naraz a hneď.
Tieto vlastnosti Barana sa modifikujú podľa postavenia planéty, ktorá ho ovláda - Marsu. Ak je Mars súčasne v nejakom ohnivom znamení (Baran, Lev, Strelec), sú tieto vlastnosti zosilnené, ak je však táto planéta v znameniach vodných (Rak, Škorpión, Ryby) jeho priamočiarosť bude sublimovaná, alebo bude pôsobiť len v obmedzenom rámci.
Zosilnené ego Barana je v povahe človeka čitateľné na prvý pohľad. Títo ľudia vyžarujú skrytú energiu. Ich túžba po okamžitom výsledku poznamenáva ich chovanie. Z bojovnosti a súťaživosti Barana vyplýva aj jeho sociálna neprispôsobivosť. Baran nie je dobrým spolupracovníkom, a len ťažko sa dokáže niekomu podriadiť. Rešpektuje len ľudí s podobnými vlastnosťami, s ktorými si môže merať sily v čestnom boji. A boj je jeho životným krédom.
Baran ovláda hlavu, dutinu lebečnú, mozog, tvár, oči, zuby. Je náchylný k úrazom hlavy, zraneniam, horúčkovitým a zápalovým procesom v organizme.
Býk

Znamenie zemské, fixné. Vládnuca planéta je Venuša. Symbolizuje snahu po stabilite, pokojnosť, stálosť, vytrvalosť ale i tvrdohlavosť, spoľahlivosť, tpezlivosť, záujem o matériu, o hmotné potreby.
Je konzervatívny, čo sa na jednej strane prejavuje v zníženej flexibilite, na strane druhej je jeho postoj oporou a útočiskom labilnejších pováh. Má rád veci, ktoré život spríjemňujú. Luxus vyhľadáva preto, lebo mu prináša konfort, nie preto že je drahý. Jeho materializmus je nebezpečný pre jeho duchovný vývoj. Ak stráca materiálne istoty, stáca všetko. Nikdy preto neriskuje. Býk spomaľuje, približuje k zemi, k realite, ktorá sa niekedy mení na tvrdohlavé sebaohraničenie, a ustrnutie v konvenciách. Sympatická je jeho prirodzená a pokojná sila, ktorá vie, že všetko sa "nejako na dobré obráti". Iniciatíva a netrpezlivosť sú Býkovi cudzie. Každú akciu si dobre rozmyslí. Ak sa však pre niečo rozhodne, sleduje svoj cieľ s neúnavnou istotou. Vtedy je nebezpečné akokoľvek mu odporovať. Neustúpi ani o krok.
Býk je veľmi dobrým spoločníkom. Nevyhľadáva konflikty, je mierny a nekonfliktný. Jeho radosťou je niečo vlastniť. Nepreniká však rád do vyšších duchovných sfér. Je poslušný, keď treba, náročný je len na svoje zabezpečenie.
Vládcom Býka je Venuša, ktorá ho podfarbuje svojím postavením v jednotlivých znameniach. Ak je napr. Venuša vo vzdušných znameniach - napr. v Blížencoch - je takýto Býk oveľa pohyblivejší, spoločensky otvorený, zameraný na komunikáciu, umenie, litratúru a pod. Naopak, ak Venuša stojí napr. v Panne, bude zemský prvok zosilnený.
Býk ovláda krk, hrdlo, šiju, mandle, hrtan, štítnu žlazu, krčné stavce, čelusť.
Blíženci

Znamenie vzdušné, variabilné. Vládnucou planétou je Merkúr. Symbolizuje mnohostrannosť, nepokoj, rozdvojenosť, nedostatok koncentrácie, potrebu komunikácie, kontaktov, zmien, silnú túžbu po vedomostiach, zvedavosť.
Toto znamenie je zo všetkých najnestabilnejšie, a symbolizuje všetky formy rozdvojenosti, dualizmu, protikladov. Život Blížencov sa realizuje v pohybe, v ustavičných zmenách. Blíženci sa okamžite prispôsobujú, sú pánmi improvizácie a vystihnutia nálady okolia. Ich kĺúčovým psychizmom je poznanie, preto sú nesmierne zvedaví, milujú novinky, klebety, sú majstrami informatiky. Ich rozdvojenosť im dovoľuje hrať rozličné role, vždy sú nad vecou, nie sú však schopní stabilizovať svoje vnútro, majú problémy s vlastným myslením a zmyslom pre zodpovednosť.
Ich typicky intelektuálny prístup im síce otvára obzor poznania, avždy však potrebujú silnejšieho partnera, ktorý je ich oporou v ustavičnom tlaku mentálnych a psychických zmien. Aj keď pestujú odstup a dištancujú sa od priveľkých citov, dokážu naplno prežiť intenzitu okamžiku.
Paradoxom tejto povahy je to, že nachádza jednotu v samotnom fakte vlastnej rozdvojenosti. Ich vášňou je robiť viacej vecí odrazu, a to ich predurčuje k riešeniu stresových situácií, pre prácu v médiách, v riešení problémov, ktoré "obyčajný smrtelník" nedokáže zvládnuť.
V negatívnom zmysle sú povrchní, nespoľahliví, chorobne zvedaví, nestáli, a bez vlastného názoru. Pozitívna je ich obratnosť, cit pre načasovanie správneho okamžiku, komunikatívnosť a družnosť.
Vládcom znamenia je Merkúr, a podľa jeho postavenia sa mení i charakteristika tohto znamenia. Väčšiu stabilitu prináša postavenie Merkúru v zemských znameniach, rýchlosť a konštruktívnosť myslenia sa prejaví ak je Merkúr v ohnivých znameniach, psychickú labilitu podporuje jeho postavenie v znameniach vodných.
Blíženci sú citliví najmä na nervový systém, pľúcne choroby, dýchanie, ruky, ramená, hornú časť chrbtice, rebrá, hrudný kôš.
Rak

Znamenie vodné, kardinálne, s vládnucou Lunou. Symbolizuje zmysel pre rodinu, domov, zvýšenú citovosť, senzibilitu, iracionalitu, inštinkt, vnímavosť, imagináciu. Hľadá integritu a istotu.
Rak je vnútorne rezervovaný, mimoriadne ľahko zraniteľný, ale napriek tomu dôverčivý. Je to najcitlivejšie znamenie. Zdôrazňuje cit ako vlastný prejav osobnosti. Je stále spojený s koreňmi v ktorých vyrastal, preto sa viac orientuje na minulosť, na detstvo a rodičov. Skúsenosti z detstva pôsobia skoro po celý život.
Cíti potrebu citového uspokojenia. Ak sa cíti ohrozený buduje si vlastný vnútorný svet, vlastný ochranný múr. Vnútorné napätie medzi chcením a jednaním. Náladovosť, výkyvy osobnosti. Navonok je ústupčivý a povoľný, ale vnútorne sleduje cestu vlastných predstáv a názorov. Má strach ukázať svoje slabiny. Je citlivý a pozorný voči okoliu a príjíma ako samozrejmosť citlivé hodnotenie vlastnej osoby. Je zvlášť citlivý na pochvalu, vďačnosť a úspech, a v opačnom zmysle na kritiku.
V negatívnom zmysle má Rak sklon ku lenivosti, pasivite, nerozhodnosti, k nekonfliktnej pohodlnosti a ku zúženiu životnej cesty. Akoby sa stále pohyboval medzi snom a realitou. Jeho charakter je však húževnatý vo svojej zotrvačnosti a nikto ho neprinúti robiť to, čo on sám nechce. Charakteristika Raka je viazaná na postavenie jeho vládcu - Luny, ktorá prechádza celým zvieratníkom v priebehu jedného mesiaca. Ak je Luna v ohnivých znameniach, je Rak citovo viac nevyrovnaný, ak je vo vzdušných - rodia sa výborní psychoterapeuti, ak v zemských - prevažuje pasivita a jednostrannosť povahy.
Rak ovláda žalúdok, bránicu, prsia, pohrudnicu, lymfatický systém, lakte, reguláciu vody v organizme, a mnohostranné zmeny foriem bunky a tkaniva.
Lev

Znamenie ohnivé, fixné, s vládnucim Slnkom. Symbolizuje vodcovstvo, sebavedomie, šľachetnosť, hrdosť i pýchu, česť, vernosť, veľkorysosť, slobodomyseľnosť, vnútornú integritu. Lev zostáva v každej situácii plný vlastnej vnútornej sily, vyžaruje prirodzenú autoritu. Rád stojí v centre pozornosti, chce vynikať, hrať nejakú rolu. Gesto jeho osobnosti je vždy velkolepé, oslňujúce. Lev má heroický, kráľovský prejav, ustavičnú potrebu niečo stále prekonávať. Je mimoriadne odolný voči vplyvom okolia v snahe zachovať si vlastnú identitu.
Priznáva si len chyby, na ktorých môže znova budovať. Väčšinou podriaďuje svoje priania jedinému cieľu, ktorý je odrazom jeho vnútra. Hoci na vonok pôsobí oslnivo, je v podstate introvert. Jeho ctižiadosťou je budovanie vlastného ja, v pozitívnom, ale i v negatívnom zmysle. Hoci je jeho ctižiadosť nenásytná, je vo svojej podstate idealista.
Jeho najvnútornejším poslaním je bojovať proti osudu. Mobilizuje okolie k mimoriadnym výkonom, vnucuje im svoju osobnosť, poznáva a vládne. Kľúčom k jeho osobnosti je potreba "byť na úrovni" - získava obdiv a sympatie druhých, aby ich priviedol k cieľu.
V negatívnom zmysle môže táto inflácia vlastného "ja" degenerovať v kulte osobnosti. Lev si zachová dôstojnosť aj v tých najťažších životných podmienkach. Vzťah okolia k Levovi je jednoznačný - buď je obdivovaný, alebo nenávidený.
Vládnucou planétou je Slnko, preto povaha Leva je dotvorená postavením Slnka v znameniach. Ak je napríklad Slnko v Strelcovi, dochádza ku oslnivo idealistickému spojeniu. Slnko v Rybách dáva povahe Leva menšiu energiu, a sklon k malichernostiam. Spojenie Leva s Baranom symbolizuje geniálnych stratégov.
Znamenie Leva ovláda srdce, chrbticu - jej spodnú časť, miechu.
Panna

Znamenie zemské, variabilné, s vládnucim Merkúrom. Symbolizuje realizmus, spoľahlivosť, presnosť, analýzu, plánovanie, metodiku, kalkuláciu, zmysel pre detail, vzťah k práci, zjednodušenie, nekomplikovanosť, poriadok, systém, perfekcionizmus.
Zosilnená kritika, rezervovanosť, zdržanlivosť, ostych, zábrany. Nedostatok spontánosti. Triumf klasických hodnôt. Autocenzúra, sebaanalýza. Panna má silne vyvinutý zmysel pre detail, ale celok jej uniká. Má problémy vidieť veci v širšom rámci. Má silný vzťah k práci a silne vyvinutý zmysel pre životnú prax. Rozlišuje a vytrieďuje informácie.
Dominancia čistej logiky a chladného úsudku je tu v skutočnosti formou sebaobrany. Nedokáže spontánne, a bez újmy na vlastnej identite zúžitkovať fenomény ktorým nerozumie, preto sa opiera o selektívne poznanie a uzatvára sa. Vládca znamenia Merkúr má v tomto znamení význam zúžitkovania, chladnej praktickosti, pragmatizmu bez rozletu a intuície. Našťastie majú Panny vzácnu schopnosť odstupu ktorá ich vedie ku sebaanalýze. Hoci Panna pôsobí uzavreto a chladno, nikdy neberie samú seba príliš vážne. Jej ctižiadosť je ohraničená a variabilná.
V negatívnom zmysle dáva Panna puntičkárstvo, prehnanú závislosť na hygiene a diete, hypertrofiu rôznych komplexov, prílišnú podriadenosť, ale aj pragmatický fanatizmus a chladnú vypočítavosť.
Ak je vládca znamenia Merkúr priaznivo aspektovaný, je spoľahlivosť Panny oporou. Jej miernosť sa premieta do snahy slúžiť, byť nápomocná a obetovať sa až do sebazničenia. Citlivými časťami tela je krajina brušná, tenké črevo, dvanástorník, nepravidelnosti zažívania.Váhy

Znamenie vzdušné, kardinálne, s vládnucou Venušou. Symbolizuje umiernenosť, vyváženosť, spravodlivosť, toleranciu, sympatiu, šarm, kultivovanosť, spoločenské kontakty, partnerstvo, túžbu po harmónii, zmierňovanie protikladov.
Váhy prežívajú svoj život v naplnení akútnej potreby vzťahov, spoločenských kontaktov, partnerstva. Zmyslom ich existencie je harmónia, jej hľadanie a prežívanie. Odpor voči násiliu a disharmónii, neznášajú spory. Váhy hrajú vždy a vo všetkom úlohu sprostredkovateľa, mierotvorcu. Hľadajú spojenia a kompromisy vo videní jediného cieľa - harmónie a mieru. Tento ich charakterový rys ich však často privádza ku neschopnosti zaujať správny postoj. Vyhýbajú sa rozhodnutiu tam, kde je potrebný čin. Majú problémy s videním pravdy a s principiálnymi postojmi.
V negatívnom zmysle sú ľudia pod vplyvom tohoto znamenia nerozhodní, nestabilní, formalistickí, bezobsažní a plytkí. Ľahko sa nechajú odradiť od úsilia a v dramatickej situácii sa vzdávajú. Ich postoj je však vždy zásadný ak sa niečo dotýka ich hlbokého zmyslu pre spravodlivosť.
Ideálom Váh je nikdy sa nikoho nedotknúť, všade nachádzať priestor k dialógu, vyhnúť sa rozporom, a všade sa zapáčiť - nechať dobrý dojem. Preto v priamej konfrontácii vždy radšej ustúpia. Váhy sú diplomati, ovládajú svoje okolie bez toho že by to niekto spozoroval. Na druhej strane ťažko vedia povedať nie. Majú odpor voči namáhavej telesnej práci a nezaoberajú sa detailmi. Vysoko vyvinutá abstrakcia, zmysel pre krásu z nich robí ideálnych spoločníkov a milovníkov umenia. Zaujmú svojím šarmom, optimizmom a okamžitým hľadaním riešení a východísk.
Váhy majú často problémy s ľadvinami, sú citlivé na močový mechúr a spodnú časť chrbtice.
Škorpión

Znamenie vodné, fixné. Vládnuce planéty sú Mars a Pluto. Symbolizuje individualizmus, sebavedomie, neústupčivosť, tvrdosť a násilie, deštrukciu, rozklad.
Škorpión je nadaný mimoriadnou energiou. Dokáže ňou neobyčajným spôsobom narábať, regulovať ju, riadiť, ale i deštruktívne uvoľňovať a ničiť všetko čo sa mu postaví do cesty. Nezabúda, a má silný sklon ku pomste, lsti a úskoku. Vo vedomí vlastnej vnútornej sily a výnimočnosti preniká do jadra vecí, do najtajnejších zákutí ľudskej duše. Je nesmierne zvedavý, a nič pred ním nemožno utajiť a skryť. Preskúma tajomstvá iných, ale o svojich mlčí.
Je tvrdý na seba i na svoje okolie. Neznáša žiadny sociálny tlak, nijakú brzdu, alebo zásah cudzej vôle. To pociťuje jako atentát na vlastnú identitu. Na útoky odpovedá sebazničujúcim odporom. Nepozná strach, plytvá odvahou. Je to živelný individualista, ktorý sa riadi vlastnými zákonmi. Škorpión cíti samotnú podstatu svojho bytia a presadzuje sa v odlišnosti a v krajnosti. Extrémnym videním reality dochádza ku pozoruhodným poznatkom.
Na druhej strane je veľmi citlivý na bezvýchodiskové situácie vo vlastnom vnútri. Dokáže sa úplne uzatvoriť v pocitoch vlastnej viny, trestu a v sebazápore. Vždy osciluje medzi krajnosťami - medzi mysticizmom a sexom. Prekonáva rýchlo telesnú únavu a obnovuje svoje sily takmer okamžite.
V negatívnom zmysle je Škorpión deštruktívny, násilný, plný nenávisti, neštíti sa nijakého podlého jednania - je to lovec ktorý uštve svoju obeť. Je mimoriadne žiarlivý, plný nízkych pudov.
Pozitívny typ je však schopný veľkých obetí, nasadenia života na ochranu slabých. V bezhraničnej odvahe zabúda na seba a vrhá sa do boja v ktorom ide o vec samú.
Vládcami tohto znamenia sú Mars a Pluto, a ich postavenie na zvieratníku podfarbuje charakter Škorpióna. Ak je napr. Mars vo vodných znameniach, je vôľa Škorpióna obrátená viac do vlastného vnútra. Naopak, ak je Mars v znamení Barana bude takýto Škorpión bojovníkom a agresorom.
Znamenie Škorpióna je citlivé na uro-genitálny systém, hrubé črevo a konečník.
Strelec

Znamenie ohnivé, variabilné, s vládnucim Jupiterom. Symbolizuje extrovertnosť, otvorenosť, idealizmus, optimizmus, pohyblivosť, slobodomilovnosť, nezávislosť, potrebu voľnosti.
Strelec je otvorený, priamy dobrodruh ktorého lákajú diaľky. Strelec sa cíti sám sebou len vo videní ďalekej perspektívy, v expanzii seba samého do okolia a v neúnavnom hľadaní duchovného priestoru. Nedokáže žiť pod nátlakom, miluje slobodu a voľnosť. Svet vníma len tak, že ho presahuje. Zosilnená túžba po sebarealizácii sa prejavuje v mobilizácii energie, ktorou ustavične posúva hranice vlastných možností. Je prístupný všetkým druhom uctenia vlastnej osoby, rád si potrpí na uznanie a pocty. Jeho psychika je pod vplyvom zmien, vlastné motorické popudy realizuje okamžite a s veľkým gestom.
Nenájdeme o neho nijaký podvod alebo úskočnosť. Je neohrozene otvorený, často až indiskrétny. Rýchlo vyjadruje vlastné postoje a očakáva od okolia maximálne porozumenie pre vlastné "nápady". Jeho vnútorný pohľad na svet je vždy filozofický, siaha po vyšších hodnotách.
Jeho prudká veľkodušnosť a nepretržitý tok ídeí ho vedú k odvážnym akciám. Vidí veci v perspektíve budúceho vývoja, nezaoberá sa detailami. Má však odpor voči zodpovednosti a v prípade zásadných rozhodnutí sa dostáva do napätia. Jeho vnútro je spaľované množstvom dojmov, ktoré transponuje do okolia. Psychika je preto veľmi citlivá a málo odolná v konfrontácii s okolím. Má problémy s praktickým videním reality - je sice prvý v nadšení, realizáciu však necháva na druhých. Tu sa prejavuje Strelcova veľká nespoľahlivosť.
Ak je Jupiter v ohnivom znamení stáva sa zo Strelca neovládateľný živel, ktorý nič nespúta. Jupiter stojaci v zemskom znamení zväzuje a ohraničuje Strelcov pohyb, vo vodnom znamení sa vnútro Strelca ocitá v permanentnom tlaku a napätí.
Strelec je citlivý na systém svalov, šliach, stehná, chrbtové svaly, boky, kĺby, dýchacie cesty, bronchitídu, astmu.
Kozorožec

Znamenie zemské, kardinálne, s vládnucim Saturnom. symblizuje dôkladnosť, koncentráciu, totálne sebanasadenie, chlad, kľud, vytrvalosť, trpezlivosť, skalopevnú neústupnosť, chladnokrvnosť. Stelesňuje stabilitu, spoľahlivosť.
Je neprispôsobivý, obklopuje sa nezrušiteľnými zásadami a princípmi. Všetko čo sa netýka jeho samého vníma s ľadovým odstupom. Je výborný pozorovateľ, ide do hĺbky a k podstate javov a vecí. Kozorožec sleduje svoje ciele celé desťročia. Jeho plány sú zrelé, premyslené a uskutočňuje ich vytrvalo až do konca.
Je strohý a prísny, jeho čnosťou je bezúhonnosť a odstup. Nepozná ľahkovážnosť, chýba mu otvorenosť. Svoje vnútorné boje a citové pohnútky nikdy úprimne neprejaví. Nikoho si nevpustí do svojho vnútra, je samotár a praktik. Inklinuje k sebectvu, k povýšenectvu, lsti, a k zištnému konaniu. Opatrnosť a realizmus sú silne podfarbené túžbou po postupe a povýšení. Veľká ctižiadosť pri vonkajšom uskromnení sa a odriekaní. Kariérizmus a hlboký pud po ovládnutí moci. Jeho obľúbenosť a popularita je diskutabilná.
Za kŕčovitosťou a ťažkopádnosťou Kozorožca sa však často skrýva bolestná citlivosť človeka, ktorý nedokáže vyjadriť vlastné emócie. Kozorožec má svojím chladným odstupom od javov sveta ideálne predpoklady pre vedecký výskum, ale i pre vysokú diplomaciu a vysoké štátne funkcie. Typické je pre neho politické myslenie v širokom okruhu. Vidí tak detaily, ako i celok. Vždy na seba berie najvyššiu možnú dávku zodpovednosti. Sebakontrola a ustavičné prekonávanie prekážok.
Ak je vládca znamenia Saturn v ohnivom znamení prejaví sa mimoriadne silný jedinec s túžbou po neobmedzenej moci. Ak je Saturn vo vodnom znamení pôsobí Kozoroh v zákulisí, v diplomacii alebo v sociálnej oblasti.
Citlivými časťami tela sú kolená, koža, látková výmena, choroby kostí.
Vodnár

Znamenie vzdušné, fixné. Vládnucimi planétami sú Saturn a Urán. Symbolizuje sociálne tendencie, originalitu, reformy, expanziu duchovných síl, ideály emancipácie, revolučné myšlienky, avantgardu.
Vodnár má živelnú potrebu nezávislosti. Je radikálny progresista a modernista, s ľahkosťou a šarmom presadzuje originálne a nové videnie reality. Jeho jedinou snahou je radikálna transformácia javov a foriem tohoto sveta. Obracia svoju pozornosť viac na svoje okolie, vlastným vnútrom sa nezaoberá. Spontánne sa odpútava od každodenných starostí a prozaických problémov života, povznáša sa nad malicherné problémy a spory.
Kráľovským gestom a okamžite zmietne zo stola všetky problémy, nastolí nové riešenia a vytýči nové smery. Jeho postoj je antiautoritatívny. Je namierený proti inštitucionalizmu, poriadku, princípom a štruktúre. Neakceptuje hierarchiu.
Jeho intuícia je neobmedzeným prameňom poznania ľudského vnútra, je vynikajúci psychológ. Vodnár je mentálny, nie emocionálny typ. V každom vzľahu si zachováva bariéru chladu a na svojich partnerov pôsobí veľmi odcudzene. Dáva prednosť priateľským vzťahom bez citovej závislosti.
Pre Vodnára je typická jeho snaha o ovládnutie nejakej sociálnej skupiny. Hoci je veľký individualista, nemôže existovať v samote. Nevie si predstaviť svoj život bez kontaktov a spojenia s okolím. Je tu živelná potreba stotožnenia sa so skupinou, so spoločenstvom.
Vodnár je citlivý na lýtka, má problémy s rytmicitou činnosti orgánov, má sklony ku kŕčom. Trpí na srdcové choroby a zlý krvný obraz.
Ryby

Znamenie vodné, variabilné. Vládnuce planéty sú Jupiter a Neptún. Symbolizuje senzibilitu, citovú rozporuplnosť, utiahnutosť, prispôsobivosť, labilitu, výkyvy.
Základom povahy Rýb je vnímavosť. Ryby sú závislé na prostredí v ktorom sa nachádzajú, na ľuďoch ktorí ich obklopujú. Ich dominantným znakom je submisivita. Fantázia, citovosť, intuícia, predstavivisť, sústredenie sa na vlastné vnútro - to sú elementy, ktoré hýbu Rybami. Podliehajú výkyvom, sú premenliví a nespoľahliví. Ich život prebieha vždy v závislosti na niekom a niečom.
S tohoto kolobehu sa oslobodzujú sústredením vlastnej energie na nejakú tvorivú činnosť. Ryby hľadajú harmóniu a nekomplikované vzťahy, v ktorých môžu uplatniť svoj dar empatie a jednoduchej prostej oddanosti. Sú mimoriadne zraniteľní, nedokážu sa brániť voči útokom, okamžite podliehajú nátlaku. Vždy volia cestu menšieho odporu, prispôsobujú sa, uhýbajú, a často i zrádzajú a by sa vymanili z psychického tlaku. Nevedia povedať nie.
V pozitívnom zmysle sú Ryby výbornými poslucháčmi, okamžite reagujú na city a pocity druhých ľudí, sú mimoriadne láskaví a rozdávajú sa v altruizme a oddanosti. Sú to mediálne typy, sprostredkujú spojenia, ich povedomé reakcie sú očarujúce v hľadaní východísk. Ak dôverujú sú pravdiví a produktívni.
Ryby trpia na endokrinný systém, nohy-chodidlá, choroby zažívania.

[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasov: 2] 1 2 3 4 5


Tento článok môžete: Poslať priateľovi | Vytlačiť | Pridať na Facebook | |webmaster eMKa Slovensko
© Copyright & Webdesign eMKa Slovensko, Powered by phpRS, RSS
Na všetky uvedené fotografie se vzťahujú autorské práva.
[CNW:Counter]